Kto sme

Naša advokátska kancelária poskytuje právnu podporu od roku 2014. Sme tím profesionálov pôsobiaci v Čechách aj na Slovensku. Naším cieľom je predovšetkým spokojnosť klienta a naplnenie jeho požiadaviek bez zbytočných časových zdržaní. Samozrejmosťou je vždy individuálny prístup k jednotlivým prípadom, s ktorými sa na nás klienti obracajú. Právne služby poskytujeme v českom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Pri práci kladieme dôraz nielen na vysokú kvalitu odvedenej práce a našu odbornosť, ale nezabúdame ani na dôveru, ľudský prístup a priateľskú komunikáciu.

Spolupracujeme so širokým spektrom tuzemských a zahraničných klientov. Medzi našu klientelu patria nielen fyzické osoby a malí alebo začínajúci podnikatelia, ale často aj veľké medzinárodné spoločnosti. Nerobíme rozdiely medzi veľkými a malými prípadmi, veríme, že klient, ktorý od nás odchádza spokojný, sa k nám v prípade potreby opäť vráti a že nás ďalej odporučí.

Sme pripravení aj vám poskytnúť právnu podporu, tak vo veciach korporátnych, ako aj súkromných a trestných. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Mgr. PAVOL MLEJ
Advokát (Praha)

V odbore advokácie pôsobím od roku 2007. V priebehu praxe som získal bohaté skúsenosti z popredných českých a medzinárodných advokátskych kancelárií, ktoré uplatňujem pri svojej ďalšej praxi. Tú úspešne prevádzkujem od roku 2014.
Osobne vždy volím riešenie, ktoré je pre klienta najlepšie z právneho hľadiska a súčasne je efektívne z hľadiska nákladov. Rovnako postupujem aj pri fakturáciách za právne služby, keď klient vopred vie, aká bude výsledná cena za právne služby. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky, neváhajte so zavolaním. Konzultácia služieb je vždy zadarmo.

Vzdelanie a skúsenosti

Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe (titul magister práv).
Ročný študijný pobyt na univerzite Turku Law School vo Fínsku so zameraním na medzinárodné právo, ľudské práva a právnu komparatistiku.

  • - Advokátska skúška 2011
  • - Člen Českej advokátskej komory 2011
  • - Člen Slovenskej advokátskej komory 2012

Na Slovensku sa o vás takisto profesionálne postará môj spolupracujúci tím, ktorý zastupujú Mgr. Zuzana Maruniaková a JUDr. Barbora Hudeková z 4JUSTICE.

Mgr. Zuzana Maruniaková

Advokát, konkurzný a reštrukturalizačný správca

Konkurznému právu sa ako konkurzný správca venujem od roku 2010. V odbore advokácie sa pohybujem od roku 2017. Po celý ten čas som prešla mnohými situáciami, stála pred množstvom výziev a nadobudla skúsenosti, ktoré sú dnes pre mňa obrovskými prínosom.

Vzdelanie
  • Paneurópska vysoká škola, právnická fakulta 2007 – 2012 (titul 'Magister práv')
  • - Správcovská skúška 2010
  • - Advokátska skúška 2016

JUDr. Barbora Hudeková

Advokát, konkurzný a reštrukturalizačný správca

V advokácii pôsobím 5 rokov. Medzi moje najobľúbenejšie oblasti práva patrí obchodné právo, práva obchodných spoločností, právny audit spoločností (tzv. Due Diligence) a tiež oblasť ukončenia podnikania a insolvenčné (konkurzné) právo. Najväčšiu radosť mi robí, keď dokážem klientom pomôcť a vyriešiť ich zdanlivo neriešiteľný problém.

Vzdelanie
  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2004 – 2009 (titul 'Magister práv')
  • Rigorózna skúška Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2010 (titul „Doktor práv“)
  • - Správcovská skúška 2010
  • - Advokátska skúška 2016
Vieme, ako vám pomôcť