Právní služby nejvyšší kvality v České a Slovenské republice
global law experts

Kdo jsem

Vystudoval jsem právnickou University Karlovy v Praze, kterou jsem dokončil v roce 2007. V průběhu studia jsem absolvoval roční studijní pobyt na Turku Law School ve Finsku se zaměřením na mezinárodní právo, lidská práva a právní komparatistiku.

V advokacii působím od roku 2007 a v průběhu praxe jsem získal bohaté zkušenosti z předních českých a mezinárodních advokátních kanceláři.

Jako samostatný advokát provozuji praxi od roku 2014. Poskytuji právní služby jak fyzickým osobám, tak i malým nebo začínajícím podnikatelům a stejně tak i velkým společnostem. Mezi moje klienty patří tuzemské i zahraniční subjekty. V případě zájmu rád zašlu reference na již poskytnuté právní služby.

Právní služby poskytuji v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.

Co dělám

Právní služby poskytuji v České a Slovenské republice.
Ve své praxi se zaměřuji především na právo soukromé, a to především občanské, obchodní, právo nemovitostí, pracovní právo a právo rodinné.
Dále se věnují zastupování v případech náhrady škody, vymáhání pohledávek, insolvenčního řízení a účastním se na projektech právních auditů jako korporací, tak i nemovitostí, a to jak v České republice, tak i na Slovensku.
V případě potřeby úzce spolupracuji s odborníky na trestní právo, právo imigrační, daně a účetnictví, ale i s renomovanými odborníky na prodej a pronájem realit.

Při práci kladu důraz nejen na vysokou kvalitu a odbornost, ale i na důvěru, lidský přístup, přátelské a férové jednání.
Vždy volím řešení, které jsou pro klienta nejen nejlepší z právního hlediska, ale i nejefektivnější z hlediska nákladů. Stejně postupuji i u fakturací za právní služby, kdy klient vždy předem ví, jaká bude výsledná cena za právní služby.

Právní oblasti, ve kterých poskytuji právní služby

Odměna za právní služby se stanoví dohodou jako smluvní anebo mimosmluvní odměna, jejíž výše je stanovena advokátním tarifem

Ve velké většině případů se odměna za právní služby účtuje jako smluvní a je závislá na složitosti a časové náročnosti dané kauzy.
Základní dělení smluvních odměn je následující:
Smluvní odměna časová: hrazena podle počtu hodin právní služby
Smluvní odměna paušální: výše odměny advokáta určena pevnou částkou za provedení určitého právního úkonu či kompletní vyřízení věci, případně zvýhodněnou pevnou částkou za určité časové období (obvykle za jeden měsíc)

Standardní hodinová sazba účtovaná klientům činí 2000  Kč bez DPH. V případě dohody ve vybraných případech anebo v případě dlouhodobé spolupráce může být hodinová sazba sjednaná i v  nižší částce

Informace pro spotřebitele

Dovoluji si vás tímto informovat, že Česká advokátní komora (www.cak.cz) byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem (ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) plynoucích ze smluv o poskytování právních služeb, a je tak věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení těchto sporů.

Neváhejte se na mě obrátit