Čo robíme

Spolupracujeme so širokým spektrom tuzemských a zahraničných klientov. Medzi našu klientelu patria nielen fyzické osoby a malí alebo začínajúci podnikatelia, ale často aj veľké medzinárodné spoločnosti. Nerobíme rozdiely medzi veľkými a malými prípadmi, veríme, že klient, ktorý od nás odchádza spokojný, sa k nám v prípade potreby opäť vráti a že nás ďalej odporučí. Právne služby poskytujeme v českom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Poskytujem právne služby v rámci Slovenskej a Českej republiky. Spolupracujem so širokým spektrom tuzemských a zahraničných klientov.

Efektivita a priateľský prístup

Zameriavam sa predovšetkým na občianske, obchodné, trestné a právo nehnuteľností. Zastúpim vás v prípadoch náhrady škody, vymáhania pohľadávok či insolvenčného konania. Venujem sa právnym auditom korporácií a nehnuteľností v Českej republike aj na Slovensku. V prípade potreby úzko spolupracujem s odborníkmi na právo imigračné, dane a účtovníctvo, ale aj s renomovanými odborníkmi na predaj a prenájom realít.

Cena služieb

Vo väčšine prípadov sa odmena za právne služby účtuje ako zmluvná a je závislá od zložitosti a časovej náročnosti danej kauzy.

Zmluvná odmena časová: je hradená podľa počtu hodín právnej služby. Štandardná hodinová sadzba účtovaná klientom je 80,- EUR bez DPH.
Pri dlhodobej spolupráci a vo vybraných prípadoch je poskytnutá klientovi zľava.

Zmluvná odmena paušálna: výška odmeny advokáta je určená pevnou sumou za vykonanie určitého právneho úkonu či kompletné vybavenie veci, prípadne za určité obdobie (obvykle 1 mesiac).

Informácie pre spotrebiteľa

Dovoľujem si vás týmto informovať, že Česká advokátska komora (www.cak.cz) bola poverená mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov medzi advokátom a spotrebiteľom (v zmysle zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov) vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní právnych služieb, a je tak vecne príslušným subjektom pre mimosúdne riešenie týchto sporov